Chính Sách Bảo Mật của Haivi.tech

1. Giới thiệu Haivi.tech cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách Bảo Mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ, và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website của chúng tôi.

2. Thông Tin Được Thu Thập

  • Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập, hoặc tham gia các dịch vụ trên website.
  • Thông Tin Kỹ Thuật: Chúng tôi cũng thu thập thông tin kỹ thuật như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và thông tin về cách bạn tương tác với website.

3. Sử Dụng Thông Tin Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Gửi thông báo, cập nhật, và thông tin quảng cáo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Phân tích và hiểu về cách người dùng tương tác với dịch vụ của chúng tôi.

4. Bảo Vệ Thông Tin Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng, hoặc tiết lộ không được phép.

5. Chia Sẻ Thông Tin Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Khi có yêu cầu từ pháp luật.
  • Đối với các đối tác dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

6. Cookies và Công Nghệ Theo Dõi Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dõi tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng và thu thập dữ liệu phân tích.

7. Quyền của Người Dùng Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

8. Thay Đổi Chính Sách Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

9. Liên Hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua haiviit@haivi.tech.